បាស B12(1271)

Posted: 16 Apr 2021 |  Hits: 26

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

បាស B12(1271)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 89 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: speaker
LIVE Store
#282, St. Sorla(371), Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ជិតចូលឆ្នាំទៀតហើយ សារេធុងបាសទុកអោយហើយ ដល់ពេលវ៉ៃឡើង
សេវកម្មបង់រំលស់ងាយៗ
របស់ល្អដែលមានការធានាជួនពីរោងចក្រពិត
Tel: 077 68 8000 /070 68 8000 /068 68 8000.

Comments (0):

Comment
Post

See All InSpeaker Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services