សំបកទូកុងតឺន័រគ្រប់ប្រភេទ (Container)

Posted: 18 May 2017 |  Hits: 27

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

សំបកទូកុងតឺន័រគ្រប់ប្រភេទ (Container)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 1290
Condition: New
Trading Type: For Sale
CONTAINER SUPPLY CAMBODIA - ភ្នាក់ងារផ្គត់ផ្គង់សំបកកុងទែន័រកម្ពុជា
., Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

សំបកទូកុងតឺន័រគ្រប់ប្រភេទដែលមានតំលៃដូចខាងក្រោម៖
  • ២០ ហ្វីត តំលៃ មួយទូរ 1290 $ /២០ហ្វីត
  • ៤០ ហ្វីត តំលៃ មួយទូរ 1750 $ /៤០ហ្វីត
ទំនាក់ទំនង ៖ 069 413 847

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services