ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ D-HIRO

Posted: 11 Mar 2021 |  Hits: 145

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ  D-HIRO
Mouse over to zoom in
Price:
USD 300 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: machine coffee, coffee machine
D Hiro Coffee Machine ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ
#143A, St 105, Boeng Trabek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ អាជីវកម្ម បញ្ចុះតំលៃ 50%
បង្រៀនឆុងកាហ្វេគ្រប់មុខ+សំភារះកាហ្វេច្រើនមុខ
រូបមន្ត50មុខ+កាហ្វេលេខ1 : 2គីឡ
-មានលក់សំភារះកាហ្វេ គ្រប់មុខ
-មានលក់ ទូកាហ្វេ តូច ធំ
-មាន ដេក័រ ទូកាហ្វេ និង ដេក័រ ហាងកាហ្វេ.
-មាន លក់ដំុ និង រាយ គ្រាប់កាហ្វេអុីតាលី និង ម៉ាស៊ីនកាហ្វេ 24ខេត្ត-ក្រុង
ផ្ទះលេខ 143A, ផ្លូវ105, បឹងត្របែក, ចំការមន , ភ្នំពេញ
Tel: 099-444-148 និង 016-958-558

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services