ឈុតតុបាយ

Posted: 24 Dec 2020 |  Hits: 24

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឈុតតុបាយ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 360 / Set
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Dining Table
ខ្មែររចនា Khmer Rajana Furniture
#103, St 488, Phsar Deum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

បញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់បុណ្យគ្រីសស្មាស់២០២០។ មានឈុតតុបាយស្អាតៗ ម៉ូតទាន់សម័យ ស៊ីវីល័យនិងម៉ូតឃូតៗ ជាច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ូដែល ដែលហាងខ្មែររចនាយើងខ្ញុំរៀបចំយកមកបញ្ចុះតម្លៃជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំអស់គ្នា ។

Comments (0):

Comment
Post

See All InDining Tables Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services