កង្ហារត្រជាក់ Delites FLS-L20KGC

Posted: 10 Jun 2021 |  Hits: 431

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

កង្ហារត្រជាក់ Delites FLS-L20KGC
Mouse over to zoom in
Price:
USD 180 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: កង្ហារ
Bluetronics
No 79, St Monireth (217), Phsar Daeum Kor, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

កង្ហារត្រជាក់តម្លៃពិសេស!!! Bluetronics បញ្ចុះតម្លៃនៅសល់ 129$ ផលិតផលល្អ គុណភាពខ្ពស់ នឹងមានការធានាត្រឹមត្រូវ សំខាន់គឺដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃទេណា៎ ទិញដាក់ផ្ទះត្រជាក់ៗ ស្រួលខ្លួនហ្មង
អនុវត្តន៍ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2021 តែប៉ុណ្ណោះ !!!
- អនុវត្តន៍គ្រប់សាខា Bluetronics ទាំងអស់!
- សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនឥតគិតថ្លៃ!
- ទំនាក់ទំនង៖ 0977 900 200

Specification:

Brand:Delites

Comments (0):

Comment
Post

See All InFan Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services