ទូក្បាលគ្រែមានកង់

Posted: 07 Oct 2020 |  Hits: 11

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទូក្បាលគ្រែមានកង់
Mouse over to zoom in
Price:
USD 40 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: cabinet
De Lady Store
# 26F, St.218, Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

"ប្រូមូសិន" ពិសេសសម្រាប់ចុងរដូវភ្លៀង !!!​ លោកអ្នកទិញផលិតផលណាមួយខាងក្រោមនេះពិតជាចំនិញបានប្រាក់ច្រើនប្រាកដមែន។
️ Free​ ជូនសេវាដឹង​ និងតម្លេីង​ (សម្រាប់ទំនិញគ្រឿងឈេី) ។សម្រាប់តាមបណ្តាខេត្តនានា លោកអ្នកគ្រាន់តែវេលុយ និងចេញសេវាវេ។
Tel; 093667706 / 012257484

Comments (0):

Comment
Post

See All InCabinet Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services