ទូរស័ព្ទ OnePlus 9 Pro

Posted: 08 Apr 2021 |  Hits: 5

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ទូរស័ព្ទ OnePlus 9 Pro
Mouse over to zoom in
Price:
USD 909 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: Mobile phone, Phone
Angkor Meas Phone Shop in Cambodia
#298, St Mao Tse Toung Blvd(245), Boeng Salang, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Pre Order Now OnePlus9 &9 Pro
We Build Your Trust
- OnePlus9 128G/8G=$649
- Oneplus9 256G/12g=$729
- OnePlus 9 Pro 256G/8G=$909
- onePlus 9 Pro 256G/12G=$979
- Stock Get 9th April
- Onplus 9: Black, Purple,Blue
- OnePlus 9 Pro: Black, Green, Silver
- ទទូលការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
លក្ខណបង់រំលស់ឯកសារភ្ជាប់៖
- អត្តសញ្ញាណប័ណ្ឌ
- សៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ
- លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែ

Specification:

Brand:OnePlus
Model:9 Pro

Comments (0):

Comment
Post

See All InMobile Phone Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow MalliKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services