ឆ្នាំងអ៊ុត Electrolux

Posted: 12 Aug 2019 |  Hits: 11

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ឆ្នាំងអ៊ុត Electrolux
Mouse over to zoom in
Price:
USD 35 / Unit
Product Code:ESI-520
Condition: New
Trading Type: For Sale
Kfour Group Ltd (Bak Touk)
St 169 (Czech Republic Blvd), Veal Vong, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

រីករាយជាមួយនិងតម្លៃពិសេសរបស់ឆ្នាំអ៊ុតខាងក្រាមដែលគ្រាន់តែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការទិញនៅម៉ូឌែលណាមួយដែលមានខាងក្រោមនេះនឹងទទួលបានតម្លៃពីសេសចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15/09/2019 មានតែមួយសាខាគត់គឺសាខាបាក់ទូកចា៎
សាខាបាកទូក/Bak Touk/លេខទូរស័ព្ទ 098666145

Specification:

Brand:Electrolux

Comments (0):

Comment
Post

See All InIron Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services