ចង្ក្រានហ្គាសជប៉ុន PALOMA IC-N99H-R

Posted: 01 Jul 2021 |  Hits: 190

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ចង្ក្រានហ្គាសជប៉ុន PALOMA IC-N99H-R
Mouse over to zoom in
Price:
USD 115 / Unit
Condition: Like New
Trading Type: For Sale
TAG: Gas Stove
SGS ចង្ក្រានហ្គាសជប៉ុន
#49, St.19, Choam Chau, Pour Sen chey, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

សួស្ដីអតិថិជនជាទីស្រលាញ់! ថ្ងៃនេះហាង SGS យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំនូវម៉ូតចង្ក្រានហ្គាសជប៉ុន ដែលទើបចូលស្តុកថ្មីៗទៀតហើយច៎ា គឺនៅស្អាតដូចថ្មី 95% ទៅ 98% និងមានការធានារយះពេល៣ឆ្នាំ។

Specification:

Brand:PALOMA
Model:IC-N99H-R
Model:IC-N36KB-L
Model:IC-800B-R

Comments (0):

Comment
Post

See All InGas Stove Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services