ជំនាញជួសជុល LCD Desktop

Posted: 05 Dec 2019 |  Hits: 81

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ជំនាញជួសជុល LCD Desktop
Mouse over to zoom in
Price:
USD 20 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Cana Groups Cambodia, En Ramine
10 E0, 253, Tuek L'ak Pir , Tuol Kouk, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

ជំនាញជួសជុល LCD Desktop
ចំពោះ LCD របស់លោកអ្នកដែលខូចបើកមិនចេញ(No Display No Powerសូមកុំបារម្មណ៍និងអស់សង្ឃឹមទៀតឡើយ គ្រាន់តែយកមក Cana Computer Hi-tech យើងខ្ញុំអាចជួសជុលអោយដំណើរការឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស
ទំនាក់ទំនង: កាណា កុំព្យូទ័រ 078 78 8837

Repair All Brand LCD for Desktop Fast Services in Phnom Penh Please call 078 78 88 37

Comments (0):

Comment
Post

See All InOther Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services