មានម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេម៉ាក Philips

Posted: 04 Mar 2021 |  Hits: 109

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

មានម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេម៉ាក Philips
Mouse over to zoom in
Price:
USD 32.4 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: coffee machine
IOne2uStore
Ground Floor, No. 25, St Mao Tse Toung Boulevard (245), Boeng Keng Kang Muoy, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

មានម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេម៉ាក Philips Coffee Maker | HD7431/20 ងាយៗ ជាមួយកាហ្វេឆ្ងុយឆ្ងាញ់ ឆុងញាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះ។ ​
តម្លៃដើម ៖ $̶3̶6̶ => $32.40

Specification:

Brand:Philips

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services