ម៉ាស៊ីនចំរោះទឹក​ ត្រជាក់​ ទឹកក្តៅ LSK Pure Water Dispenser A028

Posted: 30 Jun 2019 |  Hits: 1100

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីនចំរោះទឹក​ ត្រជាក់​ ទឹកក្តៅ LSK Pure Water Dispenser A028
Mouse over to zoom in
Price:
USD 260
Condition: New Arrival
Trading Type: For Sale
KSH Computer and Electronics Shop, Norm Lienghim
#471B, St.271 (Khemarak Phumin), Phsar Deum Thkov, Chamkar Mon, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

ម៉ាស៊ីនចំរោះទឹក​ ត្រជាក់​ ទឹកក្តៅ LSK Pure Water Dispenser A028  ឆ្លងកាត់ប្រព្ធ័នចំម្រស់ទឹក  ប្រើជាមួយប្រព្ធ័នទឹកស្អាត់ផ្ទាល់

គុណភាពល្អធានារយះពេល១ឆ្នាំ

Comments (0):

Comment
Post

See All InPure Drinking Water Filter Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services