ពូកក្រាស

Posted: 25 Jan 2021 |  Hits: 4

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ពូកក្រាស
Mouse over to zoom in
Price:
USD 579 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
Homelivingcambodia
No. 160, St 245 (Mao Tse Tung), Tumnob Tuek, Chamkar Mon, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

​ Happy Chinese New Year 2021
ទិញឥឡូវនេះនិងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស
ពូកម៉ាក Dunlopillo
ផលិតផលរបស់ប្រទេស អង់គ្លេស
គុណភាពខ្ពស់ តម្លៃសមរម្យ
បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ថ្ងៃទី 11ខែ 02 ឆ្នាំ2021
Homeliving Selling Mattress Dunlopillo
No. 160, មហាវិថីម៉ៅសេទុង
Tel: 023 21 42 50 | 077 749 622 | 010 926 875

Comments (0):

Comment
Post

See All InMattresses Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services