ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ

Posted: 06 Jul 2020 |  Hits: 76

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 250 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Coffee Grinder, ​ ម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេ
VP Coffee Machine ម៉ាស៊ីន កាហ្វេ
#01E, St 371, Boeng Salang, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

- ធានាតំលៃធូរថ្លៃជាងគេនៅលើទីផ្សារ
- ម៉ាស៊ីនថ្មី 100% ពីប្រទេស អ៊ីតាលី
- ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិ, ងាយស្រួលប្រើ
- ឆុងកាហ្វេឆ្ងាញ់ ហើយបានលឿន

Comments (0):

Comment
Post

See All InCoffee Machine Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services