ផ្គត់ផ្គង់សំបករថយន្តធនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទ

Posted: 09 Nov 2018 |  Hits: 53

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ផ្គត់ផ្គង់សំបករថយន្តធនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 1
Condition: New
Trading Type: For Sale
ផ្គត់ផ្គង់សំបករថយន្តធនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទ
St 271, , Chamraeun Phal, Boeng Tompun, Mean Chey, Phnom Penh (View Map)
Go to shop

Product Information

Description:

យើងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់សំបករថយន្តធនធ្ងន់គ្រប់ប្រភេទ គ្រប់ទំហំតាមតំរូវការអតិថិជន។ ជាប្រភេទសំបករថយន្ត ដែលសក្កិសមសំរាប់អតិថិជនដែលមានតំរូវការខ្លាំងក្នុងការដឹកទំនិញធ្ងន់ជាប្រចាំថ្វៃ ។ ធានាជូនទាំងគុណភាព និង​ តំលៃ ជាពិសេសមានសេវាដឹកជញ្ជូនទូរទាំង២៤ខេត្រក្រុង។ 

សំរាប់ពត៏មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនងយ់ើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 097 600 50 42/ 095 78 00 34

Comments (0):

Comment
Post

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services