ត្រង់ឌឺកាត់សក់ ថ្មរពីរគ្រាប់ Kemei KM-6688

Posted: 16 Aug 2018 |  Hits: 639

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

6.00 USD
ត្រង់ឌឺកាត់សក់ ថ្មរពីរគ្រាប់ Kemei KM-6688
Mouse over to zoom in
Price:
USD 19 / Unit
USD 25 USD 6 Off
Promo Ends: 31 Aug 2018
Condition: New
Trading Type: For Sale
iKnow Mall
(Online Shop), Phnom Penh Thmei, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

ត្រង់ឌឺកាត់សក់ ថ្មរពីរគ្រាប់ Kemei KM-6688

ទំនាក់ទំនង

015 322 322 (Smart)

085 785 567 (Cellcard)

Specification:

Brand:Kemei
Model:KM-2016

Comments (0):

Comment
Post

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
close
Post Products & Services