អំពូលដាក់តាំងលើតុ

Posted: 24 May 2021 |  Hits: 31

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

អំពូលដាក់តាំងលើតុ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 9.1 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: lamp, អំពូលភ្លើង
Tinhnow
#984, St 310, Tuek L'ak Muoy, Tuol Kouk, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Lamp & Study Materrials​​  អំពូលលើតុនឹងសម្ភារះសិក្សា
- Free Delivery
- អំពូលភ្លឺច្បាស់ល្អ
- ពន្លឺមិនធ្វើឲប៉ះពាល់ភ្នែក
- កាន់ថ្ម
- ប៊ិចសរសេរបានរលូនល្អ
- សរសេរមិនចាំបាច់សង្កត់ខ្លាំង
- ចុចបិទបើក
- ទឹកប៊ិចមិនប្រតាក់
- តម្លៃសមរម្យ

Comments (0):

Comment
Post

See All InLamp Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services