ម៉ូតូកង់បីអាគុយ

Posted: 24 Feb 2021 |  Hits: 63

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ូតូកង់បីអាគុយ
Mouse over to zoom in
Price:
USD 690 / Unit
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: Battery Tricycle
ESAKA Cambodia
St 2004 (Solar), Tuek Thla, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

កង់បីអាគុយ បានមកដល់ហេីយ ..!
- តំលៃ 850$ ចុះសល់ 690$ សម្រាប់តែ30គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ
- សម្រាប់អ្នកចង់យក់លក់បន្តអាចខលមកកម្មងបាន
- Tel: 010 3900 33 / 012 3900 33 / 060 3900 33

Comments (0):

Comment
Post

See All InTricycle Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services