ម៉ាសុីនប៊ូមស្ងួត និង ធាតុរាវកខ្វក់ដូចជាទឹក ប្រេង (1200W)

Posted: 06 Apr 2021 |  Hits: 52

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ម៉ាសុីនប៊ូមស្ងួត និង ធាតុរាវកខ្វក់ដូចជាទឹក ប្រេង (1200W)
Mouse over to zoom in
Price:
USD 119 / Unit
Condition: Not Specified
Trading Type: For Sale
TAG: vaccum cleaner
AFS Premium Store ទំនិញគុណភាពអូស្ត្រាលី
#96, St.128 (Kampuchea Krom Blvd), Mittakpheap, 7 Makara, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

Tel: 016 753 078 / 011 541 505 / 097 303 2494
បើកលក់រាល់ថ្ងៃ 8AM-7PM

Comments (0):

Comment
Post

See All InVaccum Cleaner Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services