ប៊ូមធូលី Deerma TJ210

Posted: 23 Dec 2020 |  Hits: 84

Report Item

x

Report Item

Thanks you for your report.

ប៊ូមធូលី Deerma TJ210
Mouse over to zoom in
Price:
USD 72 / Unit
Product Code:641
Condition: New
Trading Type: For Sale
TAG: ឧបករណ៍ចាប់ធូលី
Netro ណេត្រូ
#4B, St 1986, Phnom Penh Thmei, Sen Sok, Phnom Penh
Go to shop

Product Information

Description:

លេខកូដទំនិញ : 641
ឧបករណ៍ប៊ូមធូលីម៉ាក Deerma ប្រើបានក្នុងអគារ, ផ្ទះ នឹងក្នុងឡាន …
ប្រើសម្រាប់ប៊ូមសម្អាត ( ប៊ូមស្ងួត ឬ ប៊ូមសើម ) ក៏បាន ប្រើសម្រាប់ផ្លុំខ្សល់សម្ងួតក៏បាន
Model : Deerma TJ210
( ធានារយះពេល ៣ខែ )
- Voltage : 220V-240V
- Power : 1200W
- Dust Cup Capacity: 6L
- Vacuum Suction: 18Kpa
- Cord Length: about 5m
- The Vacuum is suitable for wet, dry and mixed items
- Can be used as Blow dryer
- Large Capacity Dustbin that have Automatically sound alert when full
- Water Absorbing Vacuum Cleaner
- Can be used as Blow Mode
- Washable Pinhole Steel Mesh
- Bucket Body with storage Position

Specification:

Brand:Deerma

Comments (0):

Comment
Post

See All InAir Purifier Category >>

Related Products

-  -  a  d  v  e  r   t  i  s  e  m  e  n  t  s  -  -
iKnow adsiKnow adsiKnow adsiKnow ads
close
Post Products & Services